ప్రధాన L'ordine del tempo

L'ordine del tempo

5.0 / 5.0
0 comments
ఈ పుస్తకం ఎంతగా నచ్చింది?
దింపుకొన్న ఫైల్ నాణ్యత ఏమిటి?
పుస్తక నాణ్యత అంచనా వేయడాలనుకుంటే దీన్ని దింపుకోండి
దింపుకొన్న ఫైళ్ళ నాణ్యత ఏమిటి?
Come le "Sette brevi lezioni di fisica", che ha raggiunto un pubblico immenso in ogni parte del mondo, questo libro tratta di qualcosa della fisica che parla a chiunque e lo coinvolge, semplicemente perché è un mistero di cui ciascuno ha esperienza in ogni istante: il tempo. E un mistero non solo per ogni profano, ma anche per i fisici, che hanno visto il tempo trasformarsi in modo radicale, da Newton a Einstein, alla meccanica quantistica, infine alle teorie sulla gravità a loop, di cui Rovelli stesso è uno dei principali teorici. Nelle equazioni di Newton era sempre presente, ma oggi nelle equazioni fondamentali della fisica il tempo sparisce. Passato e futuro non si oppongono più come a lungo si è pensato. E a dileguarsi per la fisica è proprio ciò che chiunque crede sia l'unico elemento sicuro: il presente. Sono tre esempi degli incontri straordinari su cui si concentra questo libro, che è uno sguardo su ciò che la fisica è stata e insieme ci introduce nell'officina dove oggi la fisica si sta facendo.
వర్గాలు:
సంవత్సరం:
2017
ప్రచురణకర్త:
Adelphi
భాష:
italian
పేజీల సంఖ్య:
207
ISBN 10:
8845931927
ISBN 13:
9788845931925
పుస్తక శ్రేణి:
Piccola biblioteca Adelphi 705
ఫైల్:
EPUB, 2.00 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
italian, 2017
కాపీరైట్ హోల్డర్ ఫిర్యాదు కారణంగా ఈ పుస్తకం డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవడానికి అందుబాటులో లేదు

Beware of he who would deny you access to information, for in his heart he dreams himself your master

Pravin Lal

కీలక పదబంధాలు