ప్రధాన Il barone rampante

Il barone rampante

4.0 / 4.0
3 comments
ఈ పుస్తకం ఎంతగా నచ్చింది?
దింపుకొన్న ఫైల్ నాణ్యత ఏమిటి?
పుస్తక నాణ్యత అంచనా వేయడాలనుకుంటే దీన్ని దింపుకోండి
దింపుకొన్న ఫైళ్ళ నాణ్యత ఏమిటి?
La storia del Barone Cosimo Piovasco di Rondò, indomabile ribelle che a dodici anni sale su un albero per non ridiscenderne mai più, è considerata uno dei capolavori di Calvino. Questa splendida versione, dedicata ai ragazzi, fu realizzata dall'autore nel 1959 mantenendo intatte la qualità della scrittura e la suggestione del racconto. Una storia piena di avventure, leggerezza e libertà. 
వర్గాలు:
సంవత్సరం:
2010
ప్రచురణకర్త:
Mondadori
భాష:
italian
పేజీల సంఖ్య:
240
ISBN 10:
8804370858
పుస్తక శ్రేణి:
Oscar opere di Italo Calvino
ఫైల్:
EPUB, 206 KB
IPFS:
CID , CID Blake2b
italian, 2010
కి మార్పిడి జరుగుతూ ఉంది.
కి మార్పిడి విఫలమైంది!

జ్ఞాన ప్రపంచంలోకి మీ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించండి!

కీలక పదబంధాలు